Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to czwarta rewolucja przemysłowa, będąca ściśle powiązana z automatyzacją pracy maszyn oraz wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa produkcyjne najnowszych technologii. Termin ten definiowany jest jako zbiór możliwości, technik oraz zasad funkcjonowania współczesnej fabryki, przy wykorzystaniu m.in. systemów informatycznych, Internetu rzeczy (IoT), przetwarzania danych w chmurze, big data czy koncepcji Smart Factory (Inteligentna Fabryka).

Współczesne wykorzystywanie technologii Przemysłu 4.0 pozwala m.in. na przeprowadzanie wielu niezbędnych symulacji, co pozwala na unikanie błędów w produkcji rzeczywistej. Ponadto wykorzystując nowoczesne rozwiązania IT, przedsiębiorstwa mogą na bieżąco monitorować pracę ludzi i maszyn, a także tworzyć najbardziej optymalny plan produkcji wraz z harmonogramem łańcucha dostaw.

Zainteresowany współpracą? Skontaktuj się